Специфични изследвания чрез ЯМР

1. Преглед на цяло тяло (онко-скрининг).

 

2. Магнитно-резонансна ангиография (МРА) - Модерната апаратура дава възможност за изследване на артериите и вените - в редица случаи и без използване на контрастна материя.

 

3. Магнитно-резонасната холангио-панкреато- графия (МРХПГ) – понастоящем не се извършва в други диагностични звена в столицата. Изключително преимущество на МРХПГ е отсъствието на сондиране на хранопровода и стомаха и поставяне на контрастни материи, което я прави предпочитана алтернатива в настоящето на образната диагностика на черния дроб, панкреаса, жлъчката и жлъчните пътища. Използването на модерните 2D и 3D технологии създава убедителна и едновременно с това реалистична и виртуална картина, която дава нужните диагностични отговори за всеки отделен случай. 

 

4. Безконтрастната магнитно-резонасна миелография (МРМ) е постоянна част от изследването на гръбначния стълб, която не се заплаща отделно. 

5. Магнитно-резонансна урография (МРУ) дава отговор на състоянието на събирателната система на бъбреците, утеретерите и пикочния мехур – без проложение на контрастна материя, както е при класическата урография. Още повече, че по време на магнитно-резонасната томография на практика се изобразяват бъбреците и всички останали органи на корема в целия им обем, което е невъзможно с класическа урография. 

6. С важна диагностична стойност е безконтрастна 3D магнитно-резонасна артрография, която е неотменна част от изследванията на колянната става в лабораторията за магнитно-резонансни изследвания Русев ЕООД. Често при травматични увреди или възпалителни заболявания в колянна става се набира голямо количество течност, която лесно може да се изобрази с новите магнитно-резонансни и постпроцесингови технологии, без използване на контрасти материи и най-вече без провеждане на пункция на ставата, която крие опасности от усложнения. Не на последно място и широкото въвеждане на комплексното магнитно-резонансно изследване на млечните жлези, което отговаря на всички световни стандарти и дава шанс за ранно откриване и стадиране на рака на млечната жлеза. 

7. Изследването чрез ядрено-магнитен резонанс е изключително показателно  за множествена склероза (MS), патология на гръбнака, коляно, глезен и др.

 

Важно! 

При някои изследвания с ЯМР се налага използване на контранстна материя, за да се увеличи яснотата на образите на вътрешните структури на тялото Ви. По този начин се подобрява точността и видимостта на изследването.