Получаване на резултат

Разчитането на Вашето изследване е от най-голямо значение за “Лаборатории Русев”, за което са отговорни нашите изключителни специалисти в областта на образната диагностика. За направата на един задълбочен прочит и професионална обосновка са нужни около 2ч.