Какво представлява Ядрено-магнитният резонанс

МРТ е абревиатура на магнитно-резонасна томография, което по себе си е начин на заснемане на дадена вътрешна част на тялото, без използване на вредни лъчи.

Ядрено-магнитният резонанс използва силно магнитно поле и радио вълни, за да създаде изображения на конкретен орган или други структури в тялото. Тези изображения се създават чрез множество срезове на зоната, която се изследва, част по част наведнъж, до постепенното изграждане на 3D образ.

МРТ се използва основно за доказване диагнозата и изключване на други възможни състояния.

Магнитно-резонансната томография (МРТ) e несравнима по обективност за преценката състоянието на мозъка, мозъчните стомахчета и обвивки, гръбначния мозък, мускулите на лицето, устата и езика, хипофизата, жлъчните пътища, простатата, тестисите, матката, яйчниците, всички стави и се отличава от всички останали скенери с отсъствието на вредни за здравето йонизиращи лъчения.

Модерната апаратура дава възможност за изследване на артериите и вените на главата и шията, тялото и крайниците без използване на контрастни материи, така също и перфектна оценка на функцията и състоянието на сърцето.

В ежедневния обем на работа влизат стандартни и специализирани изследвания на централната и периферна нервна система, опорно-двигателния апарат, ушите, очите и орбитите, всични коремни органи и структурите на шията и таза.