Какво представлява Компютърният томограф

Компютърният томограф е специализирана рентгенова апаратура, при която се използват   рентгенови лъчи (x-rays), за да се получат поредица от образи на човешкото тяло, синтезирани от компютър.

Поради тази причина нашият Компютърен томограф на производителя SIEMENS е последно поколение и използва най-съвременна технология, за да поддържа до минимум времето, в което пациентът е изложен на тези лъчи.