Ехограф

Ехографът най-общо казано представлява метод за изследване чрез образи на почти всички части от човешкото тяло, базирайки се на ултразвукови вълни с честотен диапазон, който не предизвиква вредни последствия в организма.

Така наречената доплерова ехография дава добра представа за протичането на кръвта в съдовете. Често ултразвуковото изследване се използва заедно с други образни методики за постигане на комплексен диагностичен резултат.