3D ЕХОГРАФ ЗА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ ABVS

Осъществяваме го с помощта на единствената по рода си апаратура AcusonS 2000 на Сименс позволяваща автоматично обемно скениране на млечни жлези.

Това означава стандартизирано извършване на изследването от оператор, с което се избягва субективизма при обикновената ехография с ръчно насочвана сонда. Така нещата се случват по-бързо и при липсва, на какъвто и да било дискомфорт за пациента (притискането е минимално), а получените данни касаят целия обем на изследваните органи – не може да се пропусне нещо, понеже няма как да остане неизследван участък.

Върхово-технологичните хардуеърни решения в съчетание с уникалния софтуеър “Syngo Ultrasound Breast Analysis” води до получаването на 3D образи с висока-разделителна способност, които осигуряват високо-детайлизирана визуализация на тъканите, спомагащо за точното установяване разположението на патгологичното изменение в трите измерения - от зърното/кожата на гърдата до гръдната стена, както и уточняването на вида му.

Що се касае до последното машината Acuson S 2000 дава възможност за повишаване специфичността на находката и с други технологични способи: за установяване на евентуално налични т. нар. „структурни изкривявания“, а „твърдостта“ на обекта на интерес се преценява на база еластографските методологии “eSie Touch Elasticity Imaging” и “Virtual Touch IQ”. Тези измервания правят възможно евентуалното избягване на интервенции в органа като биопсичната такава, като повишават надеждността на диагнозата, увеличавайки увереността на лекаря.